Ads

Παρασκευή 30 Νοεμβρίου 2012

Μετακινήσεις ζώων συντροφιάς με την ΤΡΑΙΝΟΣΕ: ειδικότερες ρυθμίσεις – διευκρινίσεις για τη μεταφορά συνοδευόμενων ζώων συντροφιάς στις αμαξοστοιχίες και τα λεωφορεία της
Με επιστολή της ημερομηνίας 29 Νοεμβρίου 2012, η ΤΡΑIΝΟΣΕ (Διεύθυνση Επιβατικών μεταφορών, Τμήμα Παραπόνων) ενημερώνει τις φιλοζωικές οργανώσεις για τις ειδικότερες ρυθμίσεις σ’ ότι αφορά τη μεταφορά συνοδευόμενων ζώων συντροφιάς στις αμαξοστοιχίες και τα λεωφορεία της. Το κείμενο είναι μεν μακροσκελές, αλλά χρήσιμο και ενδιαφέρον. Είναι ένα κείμενο αναφοράς και καλό θα ήταν οι ενδιαφερόμενοι να το φυλάξετε με κάποιο τρόπο για εύκολη αναφορά στο μέλλον.


«Σε συνέχεια της μεταξύ μας αλληλογραφίας για το θέμα της μετακίνησης ζώων συντροφιάς με τις αμαξοστοιχίες και τα λεωφορεία της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, σας πληροφορούμε ότι οι ισχύουσες στην εταιρεία μας διατάξεις προσαρμόστηκαν στην κείμενη νομοθεσία και στις εγκυκλίους του Υπουργείου Μεταφορών Υποδομών και Δικτύων ως εξής:

 Σας ενημερώνουμε για τις ειδικότερες ρυθμίσεις – διευκρινίσεις για τη μεταφορά συνοδευόμενων ζώντων ζώων (ζώων συντροφιάς) στις αμαξοστοιχίες και τα λεωφορεία της ΤΡΑΙΝΟΣΕ.

 1. Στα επιβατικά οχήματα και σε όλες τις κατηγορίες αμαξοστοιχιών της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, καθώς και στα οδικά μέσα ιδιοκτησίας της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, γίνονται δεκτά για μεταφορά μικρόσωμα ζώα συντροφιάς (σκύλοι έως 10 κιλά, γάτες, πουλιά, κλπ.) κλεισμένα σε κλουβιά, καλάθια ή άλλες κατάλληλες ασφαλείς -τόσο για το μεταφερόμενο μικρόσωμο ζώο, όσο και για τους συνεπιβάτες και το τροχαίο υλικό- συσκευασίες. Η μέγιστη διάσταση των συσκευασιών αυτών είναι 50Χ40Χ70 εκ. για τις αμαξοστοιχίες και η μέγιστη διάσταση των συσκευασιών αυτών για τα λεωφορεία της ΤΡΑΙΝΟΣΕ είναι 50Χ40Χ35 εκ. Τα ζώα πρέπει να συνοδεύονται από τον ιδιοκτήτη ή τον κάτοχό τους, ο οποίος, εφόσον ζητηθεί, πρέπει να προσκομίσει το βιβλιάριο υγείας του ζώου, ενημερωμένο τουλάχιστον κατά την τελευταία διετία.

Ειδικά οι μικρόσωμοι σκύλοι βάρους έως 10 κιλών είναι δυνατόν να γίνουν δεκτοί και χωρίς συσκευασία στις αμαξοστοιχίες  της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, πρέπει δε σε κάθε περίπτωση να φέρουν λουρί και φίμωτρο. Τα ζώα αυτά γίνονται δεκτά μόνον στο διαμέρισμα με αρίθμηση 111-116, στη Β΄θέση και 11-16 στην Α΄θέση, σε ένα και μόνον όχημα της σύνθεσης κάθε αμαξοστοιχίας, το οποίο διαθέτει αυτόνομα διαμερίσματα. (Είναι αυτονόητο ότι η μεταφορά των ζώων αυτών είναι δυνατή μόνον σε οχήματα πλευρικού διαδρόμου, τα οποία εκ κατασκευής διαθέτουν ξεχωριστά διαμερίσματα).

Τα ζώα συνοδείας αναπήρων δεν τοποθετούνται σε καλάθι ή άλλη συσκευασία, αλλά φέρουν υποχρεωτικά φίμωτρο κατά τη διάρκεια της μεταφοράς τους στις αμαξοστοιχίες ή τα λεωφορεία της ΤΡΑΙΝΟΣΕ.

2. H παραλαβή των ζώων αυτών στα υπόλοιπα  διαμερίσματα των αμαξοστοιχιών επιτρέπεται εφόσον:

Δεν ενοχλούν με οποιοδήποτε τρόπο τους επιβάτες.
Δεν είναι αντίθετη σε νόμιμες απαγορευτικές διατάξεις.
Κανένας από τους επιβάτες του διαμερίσματος δεν έχει αντίρρηση και
Τα ζώα αυτά είναι δυνατό να μεταφέρονται στα γόνατα ή να τοποθετούνται στους χώρους που προορίζονται για τις αποσκευές χειρός.

 3. Σε περίπτωση που κάποιος συνεπιβάτης στην αμαξοστοιχία έχει αντίρρηση για την παραμονή του ζώου στο χώρο, το προσωπικό της αμαξοστοιχίας αποφασίζει για την παραμονή ή όχι του ζώου στο διαμέρισμα ή για την μεταφορά του στην σκευοφόρο της αμαξοστοιχίας ή ακόμα για τη διάθεση ιδιαίτερου διαμερίσματος. Στην περίπτωση αυτή δεν εισπράττεται το πρόστιμο που προβλέπεται.

4. Ειδικότερα για τα λεωφορεία της ΤΡΑΙΝΟΣΕ για λόγους καλύτερης εξυπηρέτησης του επιβατικού κοινού, η μεταφορά των κατοικίδιων ζώων (πάντοτε σε συσκευασίες σύμφωνα με τις διαστάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος Άρθρου), περιορίζεται σε δύο δρομολόγια ημερησίως στη γραμμή Κιάτου – Πάτρας, (στα δρομολόγια των 7.25 π.μ. και 15.30 μ.μ. από Κιάτο και στο δρομολόγιο των 8.50 π.μ. και 16.30 μ.μ. από Πάτρα) και σε ένα δρομολόγιο στη γραμμή Λάρισας – Βόλου (στο δρομολόγιο των 11.20 π.μ. από Βόλο και στο δρομολόγιο των 12.30 μ.μ. από Λάρισα).

Τα ζώα στα λεωφορεία της ΤΡΑΙΝΟΣΕ (μεταφερόμενα στις συσκευασίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 παραπάνω) τοποθετούνται υποχρεωτικά εντός του χώρου επιβατών και πάντοτε σε θέσεις που αντιστοιχούν στην τελευταία πεντάδα των προσφερόμενων θέσεων του λεωφορείου ο δε μέγιστος αριθμός τους ανέρχεται σε δύο κατοικίδια ανά λεωφορείο στις παραπάνω οριζόμενες λεωφορειακές γραμμές. Σε καμία περίπτωση η μεταφορά των μικρών κατοικίδιων ζώων και κατά μείζονα λόγο αυτών που συνοδεύουν αναπήρους δεν τελεί υπό την κρίση του οδηγού ή τη συναίνεση των λοιπών επιβατών.

 5. Για την φύλαξη των ζώων αυτών είναι υπεύθυνοι οι επιβάτες που τα συνοδεύουν. Ο Σιδηρόδρομος δεν έχει καμία ευθύνη για απώλεια ή για οτιδήποτε συμβεί σε βάρος αυτών των ζώων, εκτός αν αυτό προήλθε από υπαιτιότητά του. Ο επιβάτης εξάλλου ευθύνεται για κάθε βλάβη που είναι δυνατό να προκληθεί από τα ζώα στο υλικό του Σιδηροδρόμου ή σε τρίτους, εκτός αν η ζημιά προήλθε από υπαιτιότητά του.

 6. Για τη μεταφορά μικρών κατοικιδίων ζώων στις αμαξοστοιχίες σύμφωνα με τους παραπάνω όρους, δεν εισπράττεται κόμιστρο και δεν εκδίδεται τίτλος μεταφοράς με εξαίρεση την περίπτωση της μεταφοράς του ζώου στη σκευοφόρο (εφόσον αυτή υπάρχει στη σύνθεση της αμαξοστοιχίας) ή σε ιδιαίτερο διαμέρισμα.

7. Για τη μεταφορά μεγαλόσωμων σκύλων ισχύουν :

Α) Παραλαβή και μεταφορά των σκύλων στα επιβατικά οχήματα :

Γίνεται δεκτή με τον όρο ότι οι σκύλοι είναι ακίνδυνοι και φέρουν φίμωτρο.
Στην περίπτωση αυτή για την ενοικίαση ολόκληρου διαμερίσματος κατάκλισης ή διαμερίσματος καθημένων. Για τους σκύλους εκδίδεται εισιτήριο και εισπράττεται το μισό της τιμής εισιτηρίου 2ης θέσης ανάλογα με την διάρκεια ισχύος του εισιτηρίου του επιβάτη. Το εισιτήριο του σκύλου υπολογίζεται στον αριθμό των εισιτηρίων που απαιτούνται για την ενοικίαση του διαμερίσματος (ήτοι στο σύνολο των προσφερόμενων στο διαμέρισμα θέσεων).

Για την φύλαξη των σκύλων η ευθύνη ανήκει στους επιβάτες που τα συνοδεύουν. Ο Σιδηρόδρομος δεν έχει καμία ευθύνη για απώλεια ή για οτιδήποτε συμβεί σε βάρος των σκύλων εκτός αν αυτό προέλθει από υπαιτιότητά του. Ο επιβάτης εξάλλου ευθύνεται για κάθε βλάβη που είναι δυνατόν να προκληθεί από τους σκύλους στο υλικό του Σιδηροδρόμου ή σε τρίτους, εκτός αν η ζημιά προήλθε από υπαιτιότητά του.

 Β) Παραλαβή και μεταφορά των σκύλων κλεισμένων μέσα στο ειδικό διαμέρισμα της σκευοφόρου (εφόσον υπάρχουν σκευοφόροι με ειδικούς χώρους φύλαξης σκύλων στη σύνθεση της αμαξοστοιχίας)

 Η τοποθέτηση του σκύλου στο ειδικό διαμέρισμα της σκευοφόρου στο σταθμό αναχώρησης και η παραλαβή του κατά την άφιξη στον σταθμό προορισμού γίνεται με φροντίδα του κατόχου του. Η παραλαβή του σκύλου πρέπει να γίνει αμέσως μόλις η αμαξοστοιχία φθάσει στο σταθμό προορισμού. Ο Σιδηρόδρομος δεν είναι υποχρεωμένος για τη φύλαξη των σκύλων που έχουν αφιχθεί σύμφωνα με τα παραπάνω και δεν παραλαμβάνονται έγκαιρα από τους κατόχους τους.

Εισπράττεται το μισό της τιμής εισιτηρίου 2ης θέσης ανάλογα με τη διάρκεια ισχύος του εισιτηρίου του επιβάτη που τα συνοδεύει.

 Γ) Μεταφορά σκύλου συνοδού – τυφλού
 Επιτρέπεται η παραλαβή και μεταφορά μεγαλόσωμων σκύλων που συνοδεύουν τυφλούς εντός των διαμερισμάτων των επιβατικών αμαξοστοιχιών, οι οποίες δεν διαθέτουν ιδιαίτερα διαμερίσματα, με τους παρακάτω όρους:

 Ο σκύλος θα πρέπει να συνοδεύει οπωσδήποτε άτομο τυφλό, να φέρει φίμωτρο, να δένεται και να μεταφέρεται καθισμένο επί του δαπέδου του βαγονιού, κοντά ή δίπλα στον κάτοχό του.
Σε περίπτωση κατά την οποία δημιουργηθεί αμφιβολία περί της συγκεκριμένης αναπηρίας (τύφλωση) του επιβάτη, το προσωπικό ελέγχου της αμαξοστοιχίας, θα μπορεί, τότε και μόνο, να ζητήσει την επίδειξη σχετικής κάρτας από την οποία θα βεβαιώνεται η εν λόγω αναπηρία. Στην περίπτωση αυτή ο κάτοχος της συγκεκριμένης κάρτας θα πρέπει παράλληλα να επιδείξει και την αστυνομική του ταυτότητα ή διαβατήριο ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο από το οποίο θα προκύπτει η ταυτοπροσωπία του.

Σε ειδικές περιπτώσεις είναι δυνατή η μεταφορά του τυφλού και του σκύλου-συνοδού στις ειδικές θέσεις ΑμεΑ, εφόσον αυτές διατίθενται στη συγκεκριμένη αμαξοστοιχία.
 Περίληψη των παραπάνω διατάξεων θα αναρτηθεί στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα στο Διαδικτυακό ιστότοπο της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση θεωρήσετε απαραίτητη για την απρόσκοπτη μετακίνηση των ζώων συντροφιάς με την ΤΡΑΙΝΟΣΕ.
 Σας ευχαριστούμε για την επικοινωνία που είχατε με την εταιρεία μας.

Ακριβές Αντίγραφο                          Ο Διευθυντής ε.χ.

ΕΛΣΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ               ΘΕΟΔΩΡΟΣ TΟΛΙΑΣ»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου